PREDMETNA NASTAVA

Predmetna nastava se izvodi u Centralnoj školi i obuhvaća sljedeće predmete:

 

Predmet:


 


Nastavnik:


Razredništvo:


MATEMATIKA

-

Gordana Gavranović

IX. A

 

-

Anita Zlatarević Maloparić

 

 

-

Jovana Živanović

 

 

-

Goran Dujak

 

HRVATSKI/BOSANSKI/

-

Sulejman Hadžidedić

 

SRPSKI JEZIK

-

Šefika Džananović

VI. D

 

-

Alma Huseinbašić

VIII. E

 

-

Asmira Maglajčetović

VIII. A

 

-

Nedžmija Bahić


 

-

Ivana Blažanović

VII. C

ENGLESKI JEZIK

-

Senija Mujanović

VII. A

 

-

Šefika Hodžić

IX. C

 

-

Senad Salkić

 

 

-

Dijana Džoić

 

 

-

Elnar Dubrić

 

NJEMAČKI JEZIK

-

Tarik Jusufbašić

VII. C

 

-

Emina Hadžiomerović

VI. C

 

-

Antonija Damjanović

 

 

-

Azra Dumonjić

 

 

-

Afrodita Jeličić

 

 

-

Dženana Al-Saleh

 

LIKOVNA KULTURA

-

Emina Zilić

VII. B

GLAZBENA KULTURA

-

Muhamed Huseinbašić

VIII. B

PRIRODA/BIOLOGIJA

-

Brankica Lešić

VI. B

 

-

Zenaidin Bećirbašić

 

KEMIJA

-

Zenaidin Bećirbašić

IX. D

FIZIKA

-

Nedim Muftić

IX. B

POVIJEST

-

Žaklina Pirkl Ivanković

VIII. D

 

-

Adnan Ahmetović

VII. D

ZEMLJOPIS/GEOGRAFIJA

-

Luca Anđelić-Grgić

 

 

-

Janja Radić

VIII. C

TEHNIČKA KULTURA

-

Ivica Rošić

 

 

-

Nedić Mufić

VIII. B

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

-

Šimo Vidović

 

 KULTURA

-

Adnan Topalović

 

 

-

Adnan Šaldić

VI. E 

INFORMATIKA

-

Goran Dujak

 

 

-

Igor Vidović

VI. A

 

-

Jovana Živanović

 

KATOLIČKI VJERONAUK

-

Ivan Dragičević

 

 

-

Antun Ivešić

 

 

-

Josip Petričević

 

 

-

Zvonimir Kosić

 

ISLAMSKA VJERONAUKA

-

Samir Šaćirović 

 

 

-

Indira Kusur

 

 

Additional information