PREDMETNA NASTAVA

Predmetna nastava se izvodi u Centralnoj školi i obuhvaća sljedeće predmete:

 

Predmet:


 


Nastavnik:


Razredništvo:


MATEMATIKA

-

Gordana Gavranović

VIII. A

 

-

Anita Zlatarević Maloparić

VII. B

 

-

Jovana Živanović

 

 

-

Goran Dujak

 

HRVATSKI/BOSANSKI/SRPSKI JEZIK

-

Sulejman Hadžidedić

 

 

-

Šefika Džananović

IX. D

 

-

Alma Huseinbašić

 

 

-

Asmira Maglajčetović

VII. A

 

-

Nedžmija Bahić


 

-

Ivana Blažanović

VII. C

ENGLESKI JEZIK

-

Senija Mujanović

VI. A

 

-

Šefika Hodžić

VIII. C

 

-

Senad Salkić

 

 

-

Dijana Džoić

 

 

-

Elnar Dubrić

 

NJEMAČKI JEZIK

-

Tarik Jusufbašić

VI. C

 

-

Emina Hadžiomerović

IX. C

 

-

Antonija Damjanović

 

 

-

Azra Dumonjić

 

 

-

Afrodita Jeličić

 

 

-

Dženana Al-Saleh

 

LIKOVNA KULTURA

-

Emina Zilić

VI. B

GLAZBENA KULTURA

-

Muhamed Huseinbašić

VII. E

PRIRODA/BIOLOGIJA

-

Brankica Lešić

IX. B

 

-

Dino Pobrić

IX. E

KEMIJA

-

Zenaidin Bećirbašić

VIII. D

FIZIKA

-

Nedim Muftić

VIII. B

POVIJEST

-

Žaklina Pirkl Ivanković

VII. D

 

-

Adnan Ahmetović

VI. D

ZEMLJOPIS/GEOGRAFIJA

-

Luca Anđelić-Grgić

 

 

-

Janja Radić

 

TEHNIČKA KULTURA

-

Ivica Rošić

 

 

-

Nedić Mufić

VIII. B

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

-

Šimo Vidović

 

 

-

Adnan Topalović

 

 

-

Zoran Blažanović

 

INFORMATIKA

-

Goran Dujak

 

 

-

Igor Vidović

IX. A

 

-

Jovana Živanović

 

KATOLIČKI VJERONAUK

-

Ivan Dragičević

 

 

-

Antun Ivešić

 

 

-

Josip Petričević

 

 

-

Zvonimir Kosić

 

ISLAMSKA VJERONAUKA

-

Samir Šaćirović 

 

 

-

Indira Kusur

 

 


 

Additional information