PREDMETNA NASTAVA

Predmetna nastava se izvodi u Centralnoj školi i obuhvaća sljedeće predmete:

Predmet:
 
Nastavnik:
Razredništvo:
MATEMATIKA - Hazim Hadžidedić


  - Mirko Živković  
  - Miroslav Dujaković  
  - Marko Mijatović  
  - Gordana Pivaš
 
HRVATSKI/BOSANSKI/SRPSKI JEZIK - Sulejman Hadžidedić VI. B
  - Šefika Džananović VII. D
  - Alma Terzić VII. E
  - Asmira Maglajčetović IX. A
  - Nedžmija Bahić VIII. D
  - Ivana Dujak IX. C
ENGLESKI JEZIK - Senija Mujanović VIII. A
  - Bera Mujkić VI. A
  - Šefika Hodžić VI. D
  - Senad Salkić  
  - Dijana Karamehić
 
  - Marina Kobaš
 
NJEMAČKI JEZIK - Ankica Sitarević  
  - Tarik Jusufbašić VIII. F
  - Emina Hadžiomerović VII. A
  - Anel Ahmetović  
  - Azra Dumonjić  
LIKOVNA KULTURA - Aziz Dubrić  
GLAZBENA KULTURA - Muhamed Huseinbašić IX. D
PRIRODA/BIOLOGIJA - Brankica Lešić-Petrić VII. B
  - Dino Pobrić VII. F
KEMIJA - Zenaidin Bećirbašić VI. C
FIZIKA - Nedim Muftić
POVIJEST - Edin Mehić VIII. E
  - Žaklina Pirkl IX. E
  - Adnan Ahmetović IX. G
ZEMLJOPIS/GEOGRAFIJA - Luca Anđelić-Grgić VIII. C
  - Janja Radić IX. B
  - Anida Ganić  
TEHNIČKA KULTURA - Ivica Rošić  
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - Šimo Vidović VI. E
  - Adnan Topalović
  - Adnan Šaldić
VI. F
INFORMATIKA - Goran Dujak VIII. B
  - Igor Vidović VII. C
KATOLIČKI VJERONAUK - Ilija Gudelj  
  - Stjepan Mostarac
 
  - Jela Dubravac
 
  - Ivan Šarčević
 
ISLAMSKA VJERONAUKA - Samir Šaćirović   
  - Indira Kusur