TO SMO MI

Adresa škole: Titova bb, 76 290 Odžak

Kontakt telefoni: 031-761-216 (telefon i faks), 761-277 (tajništvo, centrala)
                        031-761-247 (ured ravnatelja)
e-mail:  os.vn-odzak@hotmail.com
            os.vladimir.nazor@hotmail.com
 

VD ravnatelja:           

Nada Bačić

Stručni suradnici:

Marica Jelušić, prof. pedagogije

Anela Vasiljević, dipl. pedagog-psiholog

Aldijana Mešić, logopedinja

Agnieszka Chwalinska, pedagoginja-rehabilitatorica

Ružica Vorgić, socijalna pedagoginja

Asistenti u nastavi

Mara Pudić

Emina Salkić

Božica Kovačević

Asima Džamastagić

Voditelji smjene:

Adnan Topalović, prof.

Ivana Blažanović, prof.

Tajnica:

Ankica Filipović

Računovođa:

Diša Delić

 

Školske 2021./2022. godine školu pohađa 719 učenika raspoređenih u 53 razredna odjela (29 odjela razredne, 18 odjela predmetne nastave, 2 odjela djece s posebnim potrebama i 4 odjela glazbene škole). Nastavu izvodi 79 učitelja, 27 djelatnika je nenastavno osoblje, što znači da je ukupno 106 zaposlenika.
Prema ovim pokazateljima najveća smo škola u Županiji posavskoj i jedna od većih u BiH.
Nastava se izvodi u 10 školskih objekata. 2 su objekta centralne škole u gradu, u jednoj zgradi se izvodi razredna, a u drugom predmetna nastava. Razredna nastava se izvodi i u 8 područnih škola, a to su: Potočani, Vrbovac, Svilaj, Posavska Mahala, Novo Selo, Gornja Dubica, Prud i Vojskova.

Voditelji škola su:
Centralna škola (razredna nastava): Emir Šaldić
Područna škola Potočani: Marko Grgić
Područna škola Vrbovac: Janja Iličević
Područna škola Svilaj: Ružica Lačić
Područna škola Posavska Mahala: Ilija Jurić
Područna škola Novo Selo: Martina Blažević
Područna škola Gornja Dubica: Marina Kovačević
Područna škola Prud: Brankica Mašić
Područna škola Vojskova: Emina Emić-Omićević

 

Additional information