ISPITI - GLAZBENA ŠKOLA

TERMINI ISPITA:

 

08. 06. 2020. god., ponedjeljak

09:30 – 09:45 – Sara Jazvić
09:45 – 10:00 – Dinela Mujagić
10:00 – 10:15 – Mirela Bikić
10: 15 – 10:30 – Anđela Jazvić
10:45 – 11:00 – Amila Džambić
11:00 – 11:15 – Andrian Jeličić
11:15 – 11:30 – Darko Stažić
11:30 – 11:45 – Leon Jeličić


09. 06. 2020. god., utorak

11:00 – 11:15 – Majra Al-Saleh
11:15 – 11:30 – Iva Kovačević
11:30 – 11:45 – Luka Kovačević
11:45 – 12:00 – Filip Matanović
12:15 – 12:30 – Denis Pobrić
12:30 – 12:45 – Esma Sinanović
12:45 – 13:00 – Lejla Bešić
13:00 – 13:15 – Janja Pandurević
13:15 – 13:30 – Martina Pandurević


10. 06. 2020. god., srijeda

13:00 – 13:15 – Ana -Katarina Andačić
13:15 – 13:30 – Tamara Pušeljić
13:30 – 13:45 – Luka Studenović
13:45 – 14:00 – Anđela Grgić
14:15 – 14:30 – Amela Zulfić
14:30 – 14:45 – Katarina Čančar
14:45 – 15:00 – Gabriela Udovičić
15:00 – 15:15 – Melina Ahmetović
15:15 – 15:30 – Marin Jurić