"POČELA JE ŠKOLSKA GODINA”

Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini (AMSuBiH), tijekom mjeseca rujna organizirao je prometno-preventivnu akciju pod nazivom “Počela je školska godina”.

Cilj akcije je preventivno djelovati i utjecati na vozače i roditelje da svojim općim pozitivnim ponašanjem u prometu doprinesu sigurnijem odvijanju prometa i da se smanji rizik od nastajanja prometnih nezgoda u kojima stradaju djeca, te educirati djecu kako da se sigurno i pravilno kreću u prometu.
Imajući u vidu činjenicu da  djeca nižih razreda, spadaju u ugroženu skupinu sudionika u prometu, potrebno je učenike educirati o osnovnim pravilima ponašanja u prometu i upozoriti ih na opasnosti kojima su najčešće izloženi na putu od kuće do škole i obratno. U našoj školi, akciju “Počela je školska godina” provela je učiteljica Sabrina Ahmetović, voditeljica prometne sekcije. Učiteljica je akciju provela kroz:
– predavanje u centralnoj i područnim školama u trećem razredu, na temu  “Kako se ponašati u prometu”,
– aktivnost i rad školskih patrola (reguliranje prometa na pješačkom prijelazu u blizini škole i na drugim prometnicama uz nadzor prometne policije),
- podjelu tiskanih materijala (letci za vozače, letci za učenike, raspored sati, bilježnice i brošure za učenike).