Program socijalizacija sa pravom

 

U srijedu 9.03.2022. godine održana je radionica pod nazivom „Prevencija nasilja nad djecom“ koju je vodio nastavnik Adnan Ahmetovic.

 


Sudionici radionice bili su učenici 6.d odjela.
Cilj radionice bio je da učenici prepoznaju glavne oblike nasilja nad djecom kroz rad u grupama.
Radionica je uspješno realizirana, a učenici su naučili što je to nasilje,te kakvo nasilje može biti (fizičko nasilje,zanemarivanje djeteta,emocionalno nasilje,seksualno nasilje).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information