ŠKOLSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE

Nakon održanih školskih natjecanja iz geografije.

 

Evo i rezultata:
6. razred
1. Jovano Prepelec, 6.c
2. Ruža Grgić, 6.d
3. Josip Lukač, 6.d
7. razred
1. Filip Matanović, 7.c
2. Anđelina Gašić, 7.c
3. Petar Bilušić, 7.e
8. razred
1. Marko Grgić, 8.a
2. Pero Jurić, 8.a
3. Belma Puzić, 8.b
9. razred
1. Katica Đurasović, 9.e
2. Semin Malkić, 9.e
3. Daniel Majić, 9.a
Učenicima čestitamo na postignutim rezultatima, a nastavnicama Luci Anđelić-Grgić i Janji Radić na dobro organiziranom natjecanju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information