POSJET NASTAVNIKA IZ ŠVEDSKE NAŠOJ ŠKOLI

Ravnatelj osnovne škole i nastavnik društvenih predmeta iz Vernama (Švedska), Dan Ola i Levente posjetili su našu školu u vremenu 11.-15.9.2019. god.

 

Zajedno s našim nastavnicima radili su na doradi novog Projekta „Škola bez nasilja i diskriminacije“ koji će biti proslijeđen prema EU fondovima. Predviđeno je da Projekt traje tri godine, a u njegovoj realizaciji bi sudjelovali učenici i nastavnici iz obadvije škole.